2019-06-15

کود کلات آیروندن(کلات آهن)

(کود کلات آیروندن(کلات آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمامی گیاهان است. در صورت کمبود آن، در سلول های برگ، کلروفیل ها به میزان کافی […]
2019-06-08

کود کلسیدن(کلات شده کلسیم)

کود مایع کلسیدن(کلات شده کلسیم) مقدمه: کلسیم درگیاه به صورت کاتیون جذب می شود.کلسیم دراستحکام دیواره ی سلولی و هچنین درتقسیمات سلولی نقش دارد.این عنصر در […]
2019-06-08

کودهای کامل اِدن (NPK eden)

    کودهای  کامل محلول در آب eden اولین انقلاب شیمیایی در کشاورزی بیشتر از صد سال قبل رخ داد ؛ زمانیکه کودها کشف شدند. امروزه […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱