2019-11-03
کود کامل NPK 10-10-50 ادن

کود کامل ادن ۵۰-۱۰-۱۰ NPK

کود کامل ادن ۵۰-۱۰-۱۰ NPK  معرفی عمومی کود کامل ادن ۵۰-۱۰-۱۰ NPK شامل عناصر اصلی و ریز مغذی­ ها می باشد و در میان عناصر اصلی […]
تماس با مامشاوره قبل از خرید۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱