2019-11-03
کود کامل NPK 20-20-20

کود کامل ادن NPK 20-20-20

  کود کامل ادن NPK 20-20-20  معرفی عمومی کود کامل ادن NPK 20-20-20  ، با داشتن عناصر غذایی نیتروژن و فسفر و پتاسیم با نسبت یکسان […]
2019-10-15
کود کامل پردیس 10-50-10 NPK

کود کامل پردیس NPK 20-20-20

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱