2019-10-09
0-52-34 سوپر ادن

NPK 0+52+34

       کود کامل  34+52+0 سوپر ادن کود ۳۴+۵۲+۰ با داشتن عناصر غذایی فسفر و پتاسیم بالا و همچنین دارا بودن عناصر کم مصرف آهن، […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱