2019-06-08

کودهای کامل اِدن (NPK eden)

    کودهای  کامل محلول در آب eden اولین انقلاب شیمیایی در کشاورزی بیشتر از صد سال قبل رخ داد ؛ زمانیکه کودها کشف شدند. امروزه […]
2019-06-08

کودهای پردیس(تولید ایران)

2019-06-08

کودهای سوپر ادن(تولید آلمان)

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱