2019-10-25
کود مایع کلسیدن

کلسیدن (کلات مایع کلسیم)

کلسیدن (کلات مایع کلسیم) معرفی عمومی: کود مایع کلسیدن ، کود کلات مایع کلسیم، تأمین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱