کود کامل ادن NPK 20-20-20 سوپر ادن

2019-09-24
20-20-20-سوپر ادن

کود کامل NPK 20+20+20

  کود کامل NPK 20+20+20 معرفی عمومی: کود کامل NPK 20+20+20 با داشتن عناصر غذایی نیتروژن و فسفر و پتاسیم با نسبت یکسان و همچنین دارا […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱