2019-06-08

کود کلسیدن(کلات شده کلسیم)

کود مایع کلسیدن(کلات شده کلسیم) مقدمه: کلسیم درگیاه به صورت کاتیون جذب می شود.کلسیم دراستحکام دیواره ی سلولی و هچنین درتقسیمات سلولی نقش دارد.این عنصر در […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱