2019-11-01
کود مایع فروت ست

کود مایع فروت ست

  کود مایع فروت ست معرفی عمومی کود مایع فروت ست ، ترکیب متناسبی از عناصر ازت، روی، بر و پتاسیم است و این امکان را […]
2019-06-15

کود کلات آیروندن(کلات آهن)

(کود کلات آیروندن(کلات آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد تمامی گیاهان است. در صورت کمبود آن، در سلول های برگ، کلروفیل ها به میزان کافی […]
2019-06-08

فروت ست اِدن

مقدمه: محلول پاشی در مرحله تورم جوانه ها یکی از کلیدی ترین مراحل محلول پاشی در باغات میوه است. همزمان با شروع مرحله تو، یکسری از […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱