لوگو گروه شرکت های ادن
برنامه غذایی چغندر
2019-11-12
برنامه غذایی ذرت
2019-11-12

 

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

برنامه غذایی زعفران

زعفران به دلیل داشتن ساختار فیزیولوژیکی خاص تغذیه متفاوتی دارد. تغذیه درست و به موقع در زعفران باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود.

تغذیه مناسب بلافاصله بعد از برداشت گل، از اهمیت خاصی برخوردار است. تامین مناسب عناصر مورد نیاز زعفران منجر به تقویت پیاز مادری و پیازهای دختری می شود و در نهایت سبب افزایش کمی و کیفی محصول و عیار کلاله زعفران خواهد شد.

 

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان کشاورزی کلیک کنید

برنامه غذایی زعفران گروه شرکت های ادن

برنامه غذایی زعفران گروه شرکت های ادن

تماس با ما و مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱