هیومیک اسید پودری
2019-10-13
گروه شرکت های ادن
NPK 32+10+10
2019-10-14
آهن پودری

معرفی عمومی:

آیروندن، کلات آهن ۶ درصد  به صورت پودر قابل حل در آب است. این کود در تمامى سیستم هاى آبیارى و در همه محصولات کشاورزى قابل مصرف بوده و براى رفع مشکل کمبود آهن توصیه مى شود.  این آیروندن، از موثرترین ترکیبات در برابر کمبودهاى آهن در خاک هاى قلیایى و آهکى مى باشـــد، زیرا این ترکیبات اختصاصا عامل هاى کلات کننده آهن مى باشند.این کلات پایدار بوده و مى تواند آهن را در محلول هاى قلیایى حفظ کند. آیروندن، براى رفع و اصلاح کمبود آهن از طریق ریشه در خاک هاى آهکى مناسب مى باشد. از آنجایى کـــه در خاک هاى آهکى به اندازه کافى آهن وجود دارد و نیازى به آهن بیشتر در خاک نیست باید به گیاه براى جذب بیشتر آهن کمک کرد.  با کمک این کلات ها آهن بیشترى از خاک قابل جذب شده و به طبع آن، آهن بیشترى نیز به گیاه رســـانده مى شود.

به همین دلیل است که خصوصیات اصلى این چرخه آهن نیست بلکه کلات است که در جذب آهن موجود در خاک مشارکت دارد. آهن گیاه در تشکیل کلروفیل، فعال سازی سیستم های فتوسنتز، متابولیسم پروتئین و کاهش نیترات نقش های مهمی دارد .درصد ایزومری اورتو- اورتو، بیشترین پایداری را در خاک دارد، با توجه به این موضوع، بخش اعظم آهن این کود بصورت قابل جذب در اطراف ریشه حضور داشته و طول فصل رشد جذب خواهد شد.

آهن پودری

معرفی فنی:

جدول آنالیزدرصد
آهن6
روی
1
منگنز0/5
نیتروژن3
پتاسیم1

 

ویژگیها و تمایزات

کود آهن حاوى کلات ، مناسب تأمین آهن بصورت مصرف خاکى و همراه آب آبیاری

npkدرصد بالاى آهن با ایزومر اورتو – اورتو

تامین آهن مورد نیاز گیاه در طول فصل رشد حتى در خاکهاى قلیایى و آهکى

آزاد سازى سریع بخشى از آهن جهت تامین به موقع آن در شرایط کمبود

صد درصد محلول در آب

افزایش کلروفیل سازى و بهبود فتوسنتز گیاه

حلالیت کامل و سرعت حل شدن بالا به دلیل ساختار کریستالی کود

 

ملاحظات عمومی

مقادیر توصیه شده فوق کلی می­باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.

از اختلاط این محصول با ترکیبات به شدت اسیدی و قلیایی، مسی، کلره و گوگرد دار و روغن های امولسیون شونده خودداری شود.

آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، توصیه مى­گردد.

کارخانه تولید کننده و گروه شرکت ­های ادن در قبال عواملى که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و همچنین در مقابل مشکلات ناشی از شرایط نامناسب انبارداری و استفاده نا­مناسب که منجر به ایجاد مسمومیت، سوزندگی، عدم تاثیر مثبت، رسوب دهی و یا عواملی از این دست مسئول نخواهد بود و مسئولیتى را نمى پذیرند.

 

راهنمای مصرف:

محصولاتمیزان مصرف (خاکی/ آبیاری)  
درختان میوه ۶۰-۸۰ گرم برای هر درخت  
زراعی 2-4 کیلوگرم در هکتار
گلخانه ۰/۵- ۱کیلوگرم در هزار متر مربع

 

برای خرید محصول کلیک کنید

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱