Eden Creative (کود مایع پتاسیم آلی)
2020-11-07
Eden BMo (کلات مایع بور)
2020-11-07

 Eden foliflo Ca

معرفی عمومی

کود Eden Foliflo ca ، کود کلات مایع کلسیم، تأمین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که باعث افزایش عملکرد و مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها شده و موجب فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. وجود اسیدهای آمینه در کود Eden Foliflo ca ، موجب برتری آن نسبت به بقیه کلات های کلسیم موجود در بازار شده و می تواند همزمان مقاومت گیاهان نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش داده و جهت کمبود کلسیم در گیاه ایفای نقش کند.

ایـن عنصـر نقـش مهمی در تقسـیم سـلولی، تشـکیل دیواره سـلولی، غشـاء سـلولی، حفظ اسـتحکام سـلول، نفـوذ پذیری غشـاء و قابلیـت انعطـاف پذیری آن ها دارد . تامیــن کلســیم مــورد نیــاز گیــاه ضمــن حفــظ و پایــداری ســلول، مانــع از بــروز بیماریهــای فیزیولوژیکــی در محصــولات می گــردد.

معرفی فنی

ترکیباتدرصد
کلسیم35

npk

ویژگی ­ها و تمایزات

  • جلوگیری از ایجاد پنبه ای شدن و لکه قهوه ای در میوه ها به خصوص در سیب
  • جلوگیری از لکه تلخی و له شدگی میوه
  • جلوگیری از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی و هندوانه
  • افزایش عمر انبار داری محصولات
  • افزایش میزان محصول
  • افزایش مقاومت گیاه به سرما و بیماری ها و آفات

 

ملاحظات

استفاده از این محصول، با مقادیر توصیه شده توسط سازنده تضمین شده است. تولیدکننده در قبال عواملى که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و همچنین در مقابل مشکلات ناشی از شرایط نامناسب انبارداری و استفاده نا­مناسب که منجر به ایجاد مسمومیت، سوزندگی، عدم تاثیر مثبت، رسوب دهی و یا عواملی از این دست مسئول نخواهد بود و مسئولیتى را نمى پذیرد.

حلالیت:

این محصول در مقادیر توصیه شده محلول است و تشکیل رسوب نمی­دهد. از مصرف باقیمانده خودداری شود.

شرایط نگهداری:

در بسته بندی اصلی و در مکان خشک و خنک و دور از نور خورشید نگهداری شود. در شرایط عادی تا 3 سال خواص فیزیکی و شیمیایی خود را حفظ می­کند. حداقل دما 5 و حداکثر دمای نگهداری 40 درجه سانتی­گراد می­باشد.

هشدار: قبل از استفاده از کود، دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود.

استفاده از این محصول با توجه به آزمایش خاک و برگ توصیه شود.

دور از دسترس کودکان قرار دهید.

استفاده بیشتر از مقادیر توصیه شده در شرایط لازم و با نظر کارشناس صورت گیرد.

استفاده از ماسک، دستکش و عینک در هنگام استفاده از محصول ضروری است.

در صورت تماس با دست­ها و صورت، محل را با آب فراوان شستشو دهید.

بعد از مصرف، بطری خالی را معدوم نمایید.

 

راهنمای مصرف

محصولزمان مصرفدز مصرف (آبیاری)
تمام سبزیجات گلخانه ای10-8 روز مانده به 6-4 برگی گیاه 300-500 سی سی در هکتار
تمام سبزیجات فضای باز و سبزیجات زمستانی10-8 روز مانده به 6-4 برگی گیاه 300-500 سی سی در هکتار
تاکستان، توت فرنگی4-3 بار تکرار در مرحله رشد میوه و مراحل آغازین تشکیل دانه 300-500 سی سی در هکتار
تمام گیاهان غده ایمرحله تشکیل غده 300-500 سی سی در هکتار
درختان میوه3-2 بار تکرار مرحله بعد از تشکیل میوه 300-500 سی سی در هکتار
گیاهان صنعتیبعد از تشکیل میوه 300-500 سی سی در هکتار
محصولات زراعیدر مرحله جوانه زنی 300-500 سی سی در هکتار
فضای سبز و گیاهان علوفه ایارتفاع 10 سانتی متری گیاه و 15 روز قبل از اصلاح 300-500 سی سی در هکتار

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱