2019-06-08

فروت ست اِدن

مقدمه: محلول پاشی در مرحله تورم جوانه ها یکی از کلیدی ترین مراحل محلول پاشی در باغات میوه است. همزمان با شروع مرحله تو، یکسری از […]
2019-06-08

هیومیدن پلاس(هیومیک اسید مایع)

مقدمه: یکی از کود های با اهمیت در بخش مصرف در گیاهان هیومیک اسید یا همان اسید هیومیک می باشد. هیومیک اسید، یک پلیمر طبیعی مربوط […]
2019-06-08

کود کلسیدن(کلات شده کلسیم)

کود مایع کلسیدن(کلات شده کلسیم) مقدمه: کلسیم درگیاه به صورت کاتیون جذب می شود.کلسیم دراستحکام دیواره ی سلولی و هچنین درتقسیمات سلولی نقش دارد.این عنصر در […]
2019-06-08

کودهای کامل اِدن (NPK eden)

    کودهای  کامل محلول در آب eden اولین انقلاب شیمیایی در کشاورزی بیشتر از صد سال قبل رخ داد ؛ زمانیکه کودها کشف شدند. امروزه […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱