2019-10-25
کود مایع کلسیدن

کلسیدن (کلات مایع کلسیم)

کلسیدن (کلات مایع کلسیم) معرفی عمومی: کود مایع کلسیدن ، کود کلات مایع کلسیم، تأمین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که […]
2019-10-23
کود سولفات پتاسیم ادن

سولوپتاس (سولفات پتاسیم ادن)

  سولوپتاس (سولفات پتاسیم ادن) معرفی عمومی کود سولفات پتاسیم ادن سولفات پتاسیم ، یکی از پرکاربردترین و بی­ ضررترین مواد غیر آلی می­ باشد که […]
2019-10-21
کود مایع مخصوص زعفران

کود مایع مخصوص زعفران

  کود مایع مخصوص زعفران معرفی عمومی کود مایع مخصوص زعفران بر اساس نیاز تخصصی زعفران به عناصر مورد نیاز فرموله گردیده است. زعفران گیاهی چند […]
2019-10-20
کود مایع مخصوص پسته

کود مایع مخصوص پسته

  کود مایع مخصوص پسته معرفی عمومی کود مایع مخصوص پسته ادن متناسب با نیازهای اساسی درخت پسته فرموله شده و نسبت ترکیبی مواد و عناصر […]
تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱