2019-12-29

اسیدآمینه همراه با جلبک دریایی

2019-11-03
NPK 10-43-10 eden

کود کامل ادن NPK 10-43-10

2019-11-03
کود کامل NPK 10-10-50 ادن

کود کامل ادن ۵۰-۱۰-۱۰ NPK

کود کامل ادن ۵۰-۱۰-۱۰ NPK  معرفی عمومی کود کامل ادن ۵۰-۱۰-۱۰ NPK شامل عناصر اصلی و ریز مغذی­ ها می باشد و در میان عناصر اصلی […]
2019-11-03
کود کامل NPK 20-20-20

کود کامل ادن NPK 20-20-20

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱